Maturity‎ > ‎

Výsledky státní maturity na naší škole ve školním roce 2010 - 2011 aneb výrazný úspěch našich maturantů

Čtvrté ročníky, které ve školním roce 2010/2011 poprvé skládaly státní maturitu z ČJ, cizích jazyků nebo matematiky, prošly na naší škole zkouškou se ctí a slavily úspěch. Jasným důkazem je pohled na přiložené tabulky a grafy.

Nezpochybnitelný je nejen mizivý počet žáků v kolonce neúspěšných (u většiny tříd a předmětů je 0, pokud jsou neúspěšní, pak 1 – 2 žáci, číslo 4 je výjimkou u třídy dálkového studia, jejíž výsledky jsou méně závislé na práci ve škole). Ti úspěšní se pak umístili na předních příčkách krajského i republikového žebříčku.

Ještě větší váhu má řeč čísel o umístění v pořadí tříd v republikovém srovnání, kde zaujímáme přední pozice. Velkou vypovídací hodnotu mají i konečné výsledky celé maturitní zkoušky (tj. včetně školní profilové části) po jarním i podzimním termínu – téměř 92 % (= úspěšnost vztažená k počtu maturantů) vysoce překračuje celostátní průměr.

92% úspěšnost maturitních zkoušek