Jídelna

 

 
Strávníci se ve školní jídelně mohou podat přihlášky se stravování každé pondělí od 11:00 - 13:30 hodin.
Formulář pro přihlášení ke stravování je k dispozici ke stažení v nabídce "Pro studenty/Formuláře ke stažení".

Platby za stravné
 
č.ú.: Komerční banka: 43-7242610217/0100
Variabilní symbol: celé rodné číslo strávníka (bez lomítka)