Naše projekty‎ > ‎

Inovace strojního vybavení SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové


Číslo operačního programu: CZ.1.13
Název operačního programu: ROP NUTS II Severovýchod
Číslo prioritní osy: 13.4
Název prioritní osy: Rozvoj podnikatelského prostředí
Číslo oblasti podpory: 13.4.2
Název oblasti podpory: Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady
práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu
Datum zahájení projektu: 1. 8. 2013
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2014
Celkové způsobilé výdaje projektu: 2 987 490 Kč

Stručný obsah projektu: Projekt si klade za cíl zkvalitnit výuku na SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové tak, aby vybavení školy odpovídalo potřebám a
požadavkům kladeným na vzdělávací proces. Projekt řeší nákup nového strojního vybavení, které je nezbytné pro kvalitní
praktickou výuku žáků oborů Mechanik seřizovač a Obráběč kovů se zaměřením na obsluhu CNC strojů. Nakupované
strojní vybavení je v současné době běžné u všech zaměstnavatel ve strojírenských oborech. Hlavním přínosem projektu
budou připravení absolventi školy na obsluhu a programování moderních strojírenských zařízení.
ą
DSCF6654.JPG
(1304k)
kubza@hradebni.cz,
1. 1. 2015 2:05
ą
DSCF6663.JPG
(1294k)
kubza@hradebni.cz,
1. 1. 2015 2:06
ą
DSCF6665.JPG
(1311k)
kubza@hradebni.cz,
1. 1. 2015 2:06
ą
kubza@hradebni.cz,
3. 12. 2014 4:06
ą
kubza@hradebni.cz,
3. 12. 2014 4:05
ą
kubza@hradebni.cz,
3. 12. 2014 2:01
ą
kubza@hradebni.cz,
3. 12. 2014 1:43