Naše projekty‎ > ‎

Mikrořadiče ZiLOG

TECHNIKY ŘEŠENÍ INTERNÍ KOMUNIKACE V PROCESECH ZMĚN - DVOULETÝ PROJEKT SIPVZ

Cílem projektu je vnesení nového prvku do vyučovacího procesu. Konkrétně projekt řeší nasazení mikrořadiče při vytváření komunikačních a řídících prostředků s autonomní inteligencí s principy fuzzy logiky. Touto inovací vyučovacího procesu studentům přibližujeme praktickou stránku výroby elektronického obvodu s mikrořadičem, jeho oživení a programování ve strojovém kódu mikrořadiče. Ve spojení s dalšími učebními pomůckami se studenti seznámí s možnostmi využití mikrořadiče a s možnostmi spolupráce a komunikace mezi mikrořadiči. Z hlediska výuky se jedná o zařazení celého nového vyučovacího bloku - zejména na praktických cvičeních. Studijní výsledky studentů se promítají do hodnotících kritérií na všech postupových stupních včetně praktické maturitní zkoušky. Pro dosažení cíle projektu je nutné uskutečnit řadu dílčích kroků tak, aby výuka splňovala nejen svoji roli vzdělávací, ale zároveň odpovídala i moderním požadavkům na její uskutečňování. Rovněž propagaci projektu byla věnována náležitá pozornost.

Dvouletý projekt je proto rozložen do dvou etap s definovanými milníky následovně:
 

Rok 2006

- vytvoření prostředí pro vývoj programů a pro vlastní programování mikrořadičů.
- sestavení informačního panelu s tematikou projektu - propagace.
- publikace článku s tematikou projektu v celostátním časopise - propagace.
- tvorba výukové publikace - cca 40 stran se základy programování a využívání mikrořadiče.
- spojení mikrořadiče s dalšími integrovanými obvody, tvorba základních učebních pomůcek.
- vytvoření propagačně - výukového filmu - propagace.
Milníkem projektu je vybudování 7 pracovišť pro výuku komunikace mezi mikrořadiči a zahájení výuky s využitím vytvořené publikace.
 

Rok 2007

- vytvoření 80 slidů s tematikou mikrořadiče a jejich zpracování ve formě eLearningu.
- polovodičové paměti pro uložení rozpracovaných úloh studentů.
- tvorba a inovace internetových stránek.
- projektor pro propagaci a prezentaci na výstavách a seminářích.
- tvorba učebních pomůcek pro další využití obvodů s mikrořadičem - složitější zapojení.
Milníkem projektu je vystavení slidů na internetu a zpřístupnění projektu veřejnosti.