Naše projekty‎ > ‎

Study Line

Ve dnech 20. a 21.1. 2010 se na SOŠ a SOU, Hradební 1029, Hradec Králové konala úvodní konference mezinárodního projektu Study Line (Leonardo da Vinci partnership, CZ/09/LLP-PS/P/LdV/060). Cílem projektu je seznámení se s různými metodami a způsoby výuky na odborných školách zúčastněných zemí a vytvořit určitý model výuky vhodný pro co nejlepší pracovní uplatnění absolventů škol v rámci zemí EU a možnosti pokračování ve studiu doma i v zahraničí.
 
SOŠ a SOU, Hradební hostila učitele odborných škol ze Slovenska, Finska a Portugalska. Pro lednovou konferenci bylo stanoveno téma podíl výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů na odborných školách, jejich provázanost a výstupní úroveň vzdělání.
 
Zahraniční pedagogové byli seznámeni s historií a systémem české školské vzdělávací soustavy, teoretickou a praktickou výukou,vzdělávacími institucemi východočeského regionu a konkrétně se seznámili s metodami vzdělávání na SOŠ a SOU, Hradební 1029. Nedílnou součástí mezinárodního setkání byla prohlídka města Hradec Králové.