Naše projekty‎ > ‎

Další vzdělávání pedagogických pracovníků podporující rozvoj a zvyšování kompetencí v SPŠ Hradec Králové

 
Na Střední průmyslové škole, Střední odborné škole a Středním odborném učilišti, Hradec Králové je realizován vzdělávací projekt s názvem: Další vzdělávání pedagogických pracovníků podporující rozvoj a zvyšování kompetencí v SPŠ Hradec Králové, registrační číslo CZ.1.07/1.3.43/01.0002.
 

Škola se rozhodla využít prostředků z ESF pro potřebné vzdělávání v oblasti podpory rozvoje a zvyšování kompetencí pedagogů. Vzdělávání je zaměřeno na profesní rozvoj a zvýšení kompetencí 20 pedagogů v podporovaných aktivitách.

První aktivita je zaměřena na zvyšování znalostí pedagogů v ICT, kde proběhlo již osm kurzů realizovaných přímo na učebnách výpočetní techniky ve škole. Pedagogové posílili své uživatelské znalosti programů MS Word, MS Excel a MS PowerPoint, včetně možností, jak využít těchto znalostí v rámci výuky, při přípravě na ni, zpracování samostatných prací a prezentací. Osvojí si dále i práci s interaktivní tabulí s využitím ve výuce jako inovativní prostředek.
 
Druhá aktivita měla za cíl vytvořit E-learningový modul k rozvoji kompetencí pedagogů pro zvládání kázně žáků. Zkušení pracovníci školy-metodici vytvořili tematický obsah e-learningového modulu na základě jejich dosavadních zkušeností a studiem dostupných externích zdrojů.
 

Třetí aktivita je zaměřena na realizaci vzdělávacích aktivit vedoucích k profesnímu rozvoji 20 pedagogů v oblasti inovativních pedagogických metod, komunikačních dovedností, psychohygieny, zvládání kázně žáků a prevence syndromu vyhoření. Pedagogové posílili své znalosti a dovednosti v oblasti inovativních pedagogických metod- TÝMOVÉ PRÁCE, KREATIVITY a BRAINSTORMINGU, dále v oblasti zvládání KONFLIKTŮ ve školním prostředí a ŘÍZENÍ ČASU, ovládání nástrojů efektivní KONUNIKACE, ASERTIVITY a KONTROLY EMOCÍ.

Projekt byl ukončen k 28.2. 2014 a k dispozici nadále zůstává aktivita KA01: E-learningový modul (odkaz níže na stránce).

Projekt je rozdělen do tří klíčových aktivit:

KA01: E-learningový modul k rozvoji kompetencí pedagogů pro zvládání kázně žáků (viz. níže)

KA02: Další vzdělávání pedagogů ve využívání ICT ve výuce a na zvyšování znalostí pedagogů v ICT

Pedagogové posílí své uživatelské znalosti programů MS Word, MS Excel a MS Powerpoint, vč. možností, jak využít těchto znalostí v rámci výuky,při přípravě na ni, zpracování samostatných prací a prezentaci; osvojí si práci s interaktivní tabulí, aby ji posléze využili ve výuce jako inovativní prvek.

KA03: Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků v oblasti kurikulární reformy

Pedagogové posílí své znalosti a dovednosti v oblastech:

-inovativních pedagogických metod jako
týmová práce, kreativita a brainstorming

- v oblasti
zvládání konfliktů ve školním prostředí a řízení času, ovládání nástrojů efektivní komunikace, asertivity, kontroly emocí

E-learningový modul: Autorita učitele a kázeň žáků

Pro zpřístupnění kontaktujte:

Mgr. Valeš Radek

E-mail: vales@hradebni.cz
Tel: 495070741


Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti kurikulární reformy: celkem 40 podpořených osob - proškolení 20-ti pedagogů v kurzech zahrnujících dvě na sebe nenavazující podporované aktivity výzvy:

20 podpořených osob v rámci aktivity vzdělání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti psychohygieny, předcházení syndromu vyhoření a problematiky zvládání kázně dětí a žáků v průběhu celého procesu výuky

20 podpořených osob v rámci aktivity vzdělání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení na využití inovativních pedagogických metod umožňujících systematické zvyšování kvality a efektivity vzdělávacího procesu

Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení pro využití ICT ve výuce - v této aktivitě získá podporu 20 osob

Výběrové řízení bylo zveřejněno na stránkách krajského úřadu.