Novinky‎ > ‎

Domov mládeže - realizace projektu

přidáno: 24. 9. 2010 0:29, autor: František Štěpán
     Domov mládeže má zpracován projekt na dovybavení a rozšíření pravidelné zájmové činnosti, při které si žáci rozšíří
  vědomosti a dovednosti potřebné k výuce.
  
  Projekt byl schválen a v měsíci srpnu realizován. V současné době mají ubytovaní žáci možnost wifi připojení k internetu na

  všech pokojích prostřednictvím moderního zařízení. V letošním školním roce se pokusíme získat další finanční protředky

  v rámci projektu na další zkvalitňování připojení k internetu.
AKCE BYLA PODPOŘENA KRÁLOVÉHRADECKÝM KRAJEM.
Comments