Novinky‎ > ‎

Hradec Králové - Sinsheim 15.6. až 25.6. 2015

přidáno: 21. 7. 2015 7:09, autor: Libor Karban

V minulých dnech skončil čtrnáctý  ročník  mezinárodního partnerského projektu mezi Hradcem Králové a Sinsheimem. Jednalo se o spolupráci středních odborných škol zaměřených na výuku strojírenských a elektronických oborů. Nejprve v termínu 15. až 20. června 2015 navštívilo 20 žáků a 2 pedagogičtí pracovníci ze Sinsheimu naší školu v Hradec Králové a poté v termínu 20. až 25. června 2015 naši žáci v počtu 20 a 3 pedagogičtí pracovníci Friedrich-Hecker-Schule Sinsheim. Tato spolupráce je velice kladně hodnocena jak žáky a jejich rodiči tak, pedagogy obou zúčastněných států. Žáci i pedagogové se setkávají  při praktických činnostech, seznamují se způsobem výuky v jednotlivých školách poznávají se navzájem, poznávají město a region v kterém se školy nacházejí, navštěvují kulturní památky a přírodní krásy. Důležitou součástí je i komunikace - dorozumívacím jazykem je angličtina. Takto získané zkušenosti pak žáci i pedagogové uplatňují  v osobním  i v profesním životě a výuce. V první části projektu žáci ze Sinsheimu absolvovali šestidenní pobyt v Hradci Králové a zajímali se o teoretickou i praktickou výuku, která se aktivně zúčastnili. Navštívili společně s našimi žáky i některé kulturní památky regionu / Památník bitvy na Chlumu, nové planetárium a při celodenním výletu do Orlických hor se podívali i do sousedního Polska/. V další části pak naši žáci navštívili školu v Simsheimu, kde absolvovali podobně zaměřený program.

Děkujeme mnohokrát KHK, že nám pomohl díky finanční podpoře tento projekt uskutečnit.

Comments