Novinky‎ > ‎

Literární a fotografická soutěž Etika 2015

přidáno: 15. 4. 2015 2:47, autor: Martin Šmíd
V době od 1.4. do 8.4. 2015 probíhalo školní kolo fotografické a literární soutěže, které byly pořádány jako součást etické výchovy – projektu na školní rok 2014 / 2015. Zadání soutěží ukazují následující tabulky:


Literární soutěž

Činnost

Akce - téma

Literární soutěž – volný slohový útvar

Dědictví minulosti

Náš odkaz budoucím generacím

Až se mě vnouče zeptá…Fotografická soutěž

Téma

Svět mládí a stáří

Dědictví našim potomkům

Obraz současnostiLiterární soutěže se zúčastnilo celkem 197 žáků obou škol (H1 a H2), do školního kola postoupilo 26 žáků. Ve fotografické soutěži bojovalo o umístění 6 prací.

Práce hodnotila odborná porota složená z vyučujících ČJL – Mgr. L. Hloušková, Mgr. Y. Kudrnová, Mgr. E. Štajnerová, Mgr. Bl. Šrámková a Mgr. I. Tláskalová.

Laickou porotu tvořili žáci školy a učitelé „nečeštináři“ – celkem se hlasování zúčastnilo přes 370 žáků. Obě poroty se shodly na nejlepší fotografické práci, se kterou soutěžil žák Kovář Jan ze třídy T4A. V literární soutěži obě poroty zaujala práce Marcely Beňušové ze třídy 2.C.

Výstava prací stále probíhá na chodbě ve 4. patře budovy H1.

Úplnou výsledkovou listinu a fotodokumentaci naleznete v příloze článku.

 
Zpracovala: Y. Kudrnová