Novinky‎ > ‎

Na naší škole proběhla celostátní soutěž v CAD sytémech

přidáno: 8. 4. 2013 4:05, autor: Martin Šmíd
Ve čtvrtek 4. 4. 2013 se na naší škole konala soutěž v CAD sytémech, kterou pořádala firma 3E Praha Engineering a.s. v čele s ředitelem panem Ing. Josefem Malým a panem Josefem Šírem. Na soutěž se přihlásili studenti z celé České republiky. Není také divu, protože výše uvedená firma pořádá pro studenty středních škol soutěže již 12 let a v této činnosti má bohaté zkušenosti. Její náročná a zajímavá zadání, vycházející z praxe, studenti velmi rádi řeší - jsou pro ně výzvou k poměření sil.
 
Soutěž se konala v nových prostorách nově přistavěného čtvrtého a pátého patra naší školy. Aula, kde probíhalo zahájení soutěže i konečné předávání velmi hodnotných cen vítězům, pojme 100 lidí a byla téměř zaplněna. Soutěžilo se ve třech počítačových učebnách s 60ti místy pro soutěžící. Firma 3E Praha je otevřená modelování ve více CAD systémech. Tento požadavek nebyl pro naší školu problém, neboť jsme vybaveni jak CAD systémem SolidWorks, tak systémy Inventor i AutoCAD. Atmosféra mezi všemi účastníky 12. ročníku CAD soutěže byla úžasná. Nechybělo bohaté, skvěle nazdobené, výborné a čerstvé pohoštění, zajištěné obětavými kuchařkami naší školní jídelny. Pro pedagogy měla precizně připravený samostatný program paní Mgr. Jana Dlabáčková. O bezproblémové technické zázemí se zasloužili pan Ing. Martin Holeček s Mgr. Miroslavem Tobyškou a panem Bc. Janem Elsnerem. Pohodu doladily šikovné a atraktivní hostesky pod vedením paní Mgr. Evy Mateové. Celému sehranému týmu patří velký dík.
 
O korektnosti vyhodnocených výsledků neměl nikdo z účastníků pochybnosti. Výsledky na soutěžích hodnotí technici firmy 3E Praha s vylosovanými pedagogy z jednotlivých škol. Hodnocení je veřejné a studenti mají tak možnost se dozvědět, kde udělali chybu a porovnat výsledky úspěšnějších kolegů. Výsledky jsou naprosto transparentní. Hodnocení je časově velmi náročné a z tohoto důvodu omezila firma 3E Praha letos počet přihlášených účastníků z jednotlivých škol na dva do každé kategorie - 2D a 3D.
 
Vítězné vavříny si v tomto ročníku soutěže odvezli studenti z Kolína a Rychnova nad Kněžnou. Náš student Daniel Kvapil obsadil 5-té místo v kategorii 2D. Pokud si uvědomíme, že tento student je ve druhém ročníku, dokázal měřit síly a porazit studenty čtvrtých ročníků, není pochyb o tom, že na naší škole začíná vyrůstat kvalitní technická generace.
 
Podrobnosti o soutěži se dozvíte z reportáže v dalším čísle magazínu "it CAD".
 
Napsala Ing. Hana Vláčilová