Novinky‎ > ‎

Závěrečná konference e-learningu aneb projekt končí, ale e-learning jede dál

přidáno: 6. 12. 2011 1:34, autor: Martin Šmíd
V rámci ukončení projektu E- learningový portál pro výuku na SOŠ a SOU Hradební CZ.1.07./1.1.05/02.003 proběhla dne 24. října 2011 závěrečná konference. V nové aule školy bylo ve 14:00 zahájeno poslední společné setkání tvůrců výukových kurzů s hlavními manažery projektu za účasti hostů, zástupců Královéhradeckého kraje a středních škol.

Hlavní koordinátor Ing. Petr Žďárský a vedoucí manažer Bc. Karel Kubza ve svých projevech zhodnotili výsledky projektu, jehož cílem je celkové zkvalitnění výuky a ocenili práci všech, kteří se zapojili a přispěli ke zdárnému začlenění e-learningových metod do systému vzdělávání naší školy. Doplňující informace o technickém zabezpečení a podpoře při vytváření kurzů podal přítomným hlavní administrátor p. Libor Karban. S praktickou ukázkou výukového materiálu, který byl zpracován v „Moodle“ a jeho didaktickým využitím v praxi seznámil účastníky konference Mgr. M. Tobyška.

Práce na projektu byly zahájeny 1. září 2009 a celkem se zapojilo 48 % učitelů, zástupců obou úseků – teoretického i praktického. Pod vedením zkušených lektorů se učili pracovat v prostředí programu „Moodle“, které pro ně bylo do té doby absolutně neznámým. Díky tomu se nejenom celkově zvýšila počítačová gramotnost pedagogů, ale ve výuce se začal uplatňovat nový model vzdělávání, který pomáhá žákům pracovat v důvěrně známém (internetovém) prostředí a zároveň umožňuje studentům se zdravotním postižením či dlouhodobě nemocným „držet krok“ s jejich spolužáky, neboť výukové modely jsou přístupny i z domova.

30. říjen 2011 je sice oficiálním datem ukončení projektu, ale e-learningová výuka se stala nedílnou součástí výukového procesu všech oborů denního i dálkového studia v naší škole.
 

V Hradci Králové, listopad 2011
ć
Martin Šmíd,
6. 12. 2011 1:34
Comments