Obory - vzdělávací nabídka školy

 
Na naší škole můžete dostat kapesné 300 Kč měsíčně již v prvním ročníku. Více informací najdete zde.
 

Důležité upozornění:

Ředitel školy rozhodl s okamžitou platností, že ve školním roce 2015/16 nebude zahájeno DÁLKOVÉ nástavbové studium oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou 23-43-L/51 Provozní technika a 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika.Dálkové studium výše uvedených maturitních oborů vzdělání bude nabízeno pouze jedenkrát za dva roky. Nejbližší možné zahájení studia je naplánováno na školní rok 2016/17.

            Přihlášky ke studiu oboru vzdělání 82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř se podávají do 30. listopadu!

         Talentové zkoušky oboru Umělecký kovář a zámečník, pasíř:    7. 1. 2016, od 8:00 hodin

          Kritéria hodnocení uchazečů při talentových zkouškách naleznete ZDE.Přehled předmětů u jednotlivých oborů, jejich týdenní hodinová dotace a zařazení do ročníků - učební plány
  • Studijní obory (vzdělávací programy vedoucí k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou)
  • Učební obory (vzdělávací programy vedoucí k dosažení středního vzdělání s výučním listem)
Podřízené stránky (2): Studijní obory Učební obory