Přijímací řízení

Na základě doporučení Rady Královéhradeckého kraje se naše škola přihlásila k „Pokusnému ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím povinné přijímací zkoušky ve školním roce 2015/2016“, které vyhlásilo dne 10. září 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pod č. j. MSMT-26724/2015-3 pro uchazeče přijímané v 1. kole přijímacího řízení do oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou (s výjimkou oborů vzdělání s talentovou zkouškou skupiny oborů vzdělání 82 Umění a užité umění, sportovních gymnázií, nástavbového a zkráceného studia a jiné než denní formy studia).

 
Bližší informace a ukázky testů naleznete ZDE.
 
 

Upozornění:

Na PŘIHLÁŠCE KE VZDĚLÁVÁNÍ - STUDIU ve střední škole musí být vyplněno Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání! Tento požadavek neplatí pouze pro nástavbové obory všech forem studia.


Podřízené stránky (1): Ilustrační testy