Pro uchazeče


Dny otevřených dveří: 
10. prosince 2011 a 21. ledna 2012. 
Vždy od 9:00 do 12:00 v budově školy v Hradební ulici i v odloučených pracovištích. 
Dále 20. ledna 2012 od 13:00 hod do 17:00 hod, nebo po telefonické dohodě s vedením školy v pracovní dny mimo pátek.

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA ŠKOLY šk. rok 2012/2013


Čtyřletý vzdělávací program vedoucí k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou:
18-20-M/01 Informační technologie - elektronické počítačové systémy
23-45-L/01 Mechanik seřizovač
23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik - elektronik
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik - silnoproud
16-02-M/01 Průmyslová ekologie - obnovitelné zdroje energie (vhodné i pro dívky)
72-41-M/01 Informační služby - zpracování informací (vhodné i pro dívky)
 
Tříletý vzdělávací program vedoucí k dosažení středního vzdělání s výučním listem:
21-53-H/01 Modelář
21-55-H/01 Slévač
23-56-H/01 Obráběč kovů
23-51-H/01 Strojní mechanik
23-52-H/01 Nástrojař
23-55-H/02 Karosář
26-51-H/01 Elektrikář (denní, dálkové studium)
26-51-H/01 Elektrikář-slaboproud
26-51-H/02 Elektrikář-silnoproud
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje – elektronik (mechanik elektronických zařízení)
82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř
Nástavbový vzdělávací program vedoucí k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou:
23-43-L/51 Provozní technika (denní, dálkové studium)
26-41-L/52 Provozní elektrotechnika (denní, dálkové studium)

Škola se nachází na pravém břehu řeky Orlice, před Moravským mostem, mezi Letním kinem a Městským domem mládeže. Mapa zde.

Odborný výcvik probíhá na odloučených pracovištích:
v centru města v Dlouhé ulici
a v objektu SPŠ v Hradecké ulici.