Program

Předběžný program celostátní přehlídky SOČ v Hradci Králové (16. až 19. června 2016)

Pozn.: žlutě označená část programu se týká pouze předsedů porot!

 

středa 15. 6. 2016

do15:00 příjezd předsedů porot – prezence, ubytování a přesun do školy

15:30 sraz ve štábu SOČ (velká zasedací místnost školy) a odchod na prohlídku města

18:30 večeře v hotelu Nové Adalbertinum

 

čtvrtek 16. 6. 2016

8:30 pracovní porada předsedů porot (nebo jejich zástupců), převzetí prací, určení pořadí prací a zadání oprav údajů o soutěžících a soutěžních pracích do 12:00 h.

příjezd členů porot v průběhu dopoledne

studium prací porotci

11:00 – 13:30 oběd v jídelně školy

15:30 pro zájemce prohlídka města s výkladem (sraz před vchodem do školy) 

19:00 společenský večer pro porotce, organizátory a hosty v aule školy (5. patro). Společná večeře formou rautu mimo objednávkový systém.

 

pátek 17. 6. 2016

studium soutěžních prací

8:30 – 11:30 kontrola vybavení učeben

9:00 – 10:00 setkání členů Sdružení pro talentovanou mládež na učebně 02

11:30 – 13:00 oběd v jídelně školy

13:00 – 15:00 příjezd krajských delegací

17:00 slavnostní zahájení v sále Adalbertina v Hradci Králové (www. adalbertinum.cz)

18:30 – 20:00 večeře v jídelně školy

19:30 možnost diskuse s účastníky minulých ročníků SOČ (aula školy – 5. patro, kapacita cca 90 lidí)

 

sobota 18. 6. 2016

6:00 – 7:30 snídaně v jídelně školy a v hotelech

8:00 zahájení obhajob

11:30 – 13:30 oběd v jídelně školy podle rozpisu

Obhajoby

15:00 – 17:30 ukázka posterových prezentací v prostorech školy

18:00 hod. hodnotící porada předsedů porot

17:00 – 19:00 večeře v jídelně školy

19:15 program pro studenty, porotce – procházky nočním městem s průvodci – festival Divadla evropských regionů

 

neděle 19. 6. 2016

6,00 – 7,45 snídaně ve školní jídelně i v hotelech

8:00 – 12:00 program pro studenty a porotce (exkurze na odborná pracoviště, výlety)

11:00 – 13:00 oběd v jídelně školy

13:30 slavnostní vyhlášení výsledků a zakončení přehlídky v sále Adalbertina v Hradci Králové