Rekvalifikace

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradební 1029 je nejstarší odbornou školou s výukou strojírenských oborů v Hradci Králové. V současnosti škola pokrývá prakticky celou oblast oborů zaměřených na elektroniku, elektrotechniku, strojírenství a informatiku a je jednou z největších škol v kraji. Škola spolupracuje v přípravě pracovníků s mnoha podniky v regionu a je připravena realizovat rekvalifikace pracovníků prakticky ve všech strojírenských a elektrotechnických oborech. Od roku 2008 je naše škola Centrem odborného vzdělávání ve strojírenství a obnovitelných zdrojích energie v  kraji.
Úspěšným absolventům rekvalifikačních kurzů je vydáváno „Osvědčení“ s vyjmenovanými znalostmi a dovednostmi získanými během kurzu  a potvrzenými u  závěrečné zkoušky.
Škola je akreditovaným zařízením podle zvláštních předpisů § 108 - odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů a provádí školení a rekvalifikace v rámci svých vzdělávacích programů.
. 
Rekvalifikační kurzy
 
  - kurz brusič a ostřič nástrojů (broušení soustružnických nožů. vrtáků, fréz na kameníčku a podobně)
 - kurz nástrojař (broušení na plocho, na kulato, základní práce na soustruhu a frézce)
 - kurz zámečník (měření a rýsování, přesné vrtání, stehování el. obloukem, dělení materiálu kyslíkem)
 - kurz obráběč kovů (základní práce na soustruhu a frézce)  

 - kurz Obsluha a programování CNC strojů ( řídící systémy Heidenhain, Fanuc, Siemens)

 - kurz programování v CAD a CAM technologiích ( např. SolidWorks, SolidCAM)

 - kurz programování a kreslení v AutoCADu a Inventoru
 
 - kurzy jsou určeny pro zaměstnance firem, klienty úřadů práce i soukromé osoby
 - časový rozsah kurzů je od 40 do 224 hodin
 - cena kurzů je od 7 000 do 28 000 Kč bez DPH na účastníka - podle počtu účastníků kurzu a podle délky kurzu
 
Místo realizace

 

Hlavní budova SPŠ, SOŠ a SOU Hradební 1029, Hradec Králové

Odloučená pracoviště U Koruny 217 nebo Hradecká 647, Hradec Králové

 
 
Bližší informace
 
tel: 495 513 391, 495 513 392

e-mail: kubza@hradebni.cz

www.hradebni.cz