Inovace strojního vybavení SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové

Veškeré informace o této veřejné zakázce jsou na webu kraje: https://zakazky.cenakhk.cz/contract_display_1225.html