Otázky a odpovědi k VŘ

Dobrý den,

posílám Vám všem otázky a odpovědi fi UNIFA k výběrovému řízení Dodávka strojů, vybavení, nástrojů a měřidel.

Otázka:

Položka 14-15 obrážecí hlava(IFV?/IOF 20)

Odpověď:

Jedná se o obrážecí hlavu IOF 20

Otázka:

Odklápěcí zařízení pro obrážecí hlavu - může se jednat o použité zařízení?

Odpověď:

Ano, může se jednat o použité zařízení

Otázka:

Bude toto zařízení využíváno jako příslušenství frézky FGU32?

Odpověď:

Ano, toto zařízení bude využíváno jako příslušenství frézky FGU32

Otázka:
Položka 31 frézka FGU32 - u použitého zařízení, jaké jsou v protokolu přesnosti stroje dovolené hodnoty odchylek?

Odpověď:

U použitého zařízení předpokládáme přesnost stroje 0,03mm (nový má většinou přesnost 0,02mm).

 

S pozdravem

Bc. Karel Kubza

Zást. ředitele

SOŠ a SOU

Hradební 1029

Hradec Králové

Tel.: 495537517, 602405098

e-mail: kubza@hradebni.cz

Comments