Výběrové řízení na dodávku vybavení výpočetní technikou - 3. kolo

Ruším výběrové řízení na „Dodávka vybavení výpočetní techniky“  na základě oznámení výsledku kontroly veřejné zakázky před podpisem smlouvy s dodavatelem v rámci projektu „Vybavení nástavby hlavní budovy SOŠ a SOU Hradec Králové, Hradební 1029“, reg. č. CZ.1.13/4.2.00/21.01108. Důvodem zrušení výběrového řízení jsou námitky Regionální rady soudržnosti Severovýchod na administrativní chybu v zadávací dokumentaci.

 

 

V Hradci Králové 14. 12. 2011

 

 

 

 

                                                                                             PaedDr.. Pavel Jankovský  

                                                                                                          ředitel školy

 

Comments