Výběrové řízení na dodávku nábytku a zařizovacích předmětů - 2. kolo

Zrušení 1. kola výběrového řízení na dodávku nábytku a zařizovacích předmětů

Výběrové řízení na dodávku nábytku a zařizovacích předmětů bylo zrušeno na základě oznámení výsledku kontroly veřejné zakázky před podpisem smlouvy s dodavatelem v rámci projektu „Vybavení nástavby hlavní budovy SOŠ a SOU Hradec Králové, Hradební 1029“, reg. č. CZ.1.13/4.2.00/21.01108. Důvodem zrušení výběrového řízení jsou podle Regionální rady soudržnosti Severovýchod špatně nastavená hodnotící kriteria.

 
 
Comments